ODRON

 

igrao sam kao mečka

na užarenom plehu

premeštajući se sa bola na bol

cerekao se kao lud

cedeći rukama sopstvene strahote

kidajući komade mesa

grickajući živce

 

britak bič reči

sručio se na moje obraze

deo lica mi se odronio

 

kao mačka oprezno sam hodao

preko tremova filozofije

gledajući sopstveni ambis psihologije

miris truleži svog tela

graju misli koje bi da me povedu

svaka

ponaosob

 

stroga pravila igre

sručila su se na moje srce

deo srca mi se odronio

 

užasna veštačka tvorevina

ne moja sigurno

spremno je čekala svaku moju novu želju

uvek sa novom spravom za mučenje

uvek sa novim lancima za vezanje

samo gord se može naći uvređen

samo dobar naći će izlaz

 

paranoična želja za savršenstvom

sručila se na moju glavu

deo se odronio