DEO KOJI NEDOSTAJE

 

deo lica mi se osuo

mesto osmeha sada je samo praznina

kao kakva ukleta pećina

mesto tvrde magme u mojim očima

samo gusta i lepljiva magla

i slepljene misli na štakama

jedva hodaju pod pritiskom stvarnosti

 

nekoliko ideja svetlelo je u mraku

 

brisani prostor

na stranicama istorije

otvara vidik neprijateljima

 

moje telo se trese u grču

istančana čula su tražila odgovor

deo koji nedostaje

dobri momci - loši momci

vidljivi znaci traume

u zavetrini maske na licu

dvoličan putokaz na drumu

 

nekoliko ideja svetlelo je u mraku

 

negde na kraju jave

na samom početku sna

generalne probe smrti