Šuky još uvek odmara... iako bi trebalo da završi 4 teksta koja je počeo i čak ljudima obećao da će ih završiti...

 ALI MORAM MALO DA ODMORIM...

Image and video hosting by TinyPic

 Samo još par momenata...

Image and video hosting by TinyPic

 Samo par...

Image and video hosting by TinyPic

 I ETO ME, VRLO OPREZNO.....

Image and video hosting by TinyPic

 I ETO ME PONOVO U ELEMENTU....

Image and video hosting by TinyPic

 ps. izvinjenje onim sa kojim sam se dogovarao za tekstove, a još uvek ih nisam objavio...