Evo
nekoliko bivših misli na
tebe

kakva bolesna potreba
nije to ljubav
čak ni nalik
možda tek režanje ispod zuba

Evo
ti sve sad ionako ćeš izgubiti
tebe

naraučenije sad si učenije
neće ti se više desiti greša
kao ja ili ti
znala si ti to ionako

Evo
sve sa sebe prebacujem na
tebe

o ne, ne očekujem da razumeš
samo da nestaneš
kao da nikad nisi ni bila
tu