bezbroj puta sam pokušao

šetao po ivici

 

nikad nisam uspeo da te čujem

vidim tvoje usne kako se pokreću

ali ne čujem ti reči

 

vidim tvoje oči kako me mole

i ne odgovaram

 

vidim te da me celim svojim bićem

upozoravaš

dolazi moja smrtna opasnost

 

a ja stojim i gledam te

tako si lepa

tako te volim

 

o,

ima li igde iko da ga okrivim za sve