Ti
Naizgled srećna
Smeh prekriva tvoje lice

Da ne znam tvoju dušu
Pomislio bih da tvoj osmeh
Dolazi od srca

Da
Znam

Tvoj osmeh
Jeste tvoje srce
Koje pokušava da izađe
Iz tog turobnog mraka
U koji si ga ušuškala