Momenat, trenutak, pre nego što izgovoriš reč stvaranja.
Trenutak kad je misao prešla u reč, reč u delo.
I zato znam da ja sam tvoje delo.

Momenat pre nego što si izustio moje ime ti si poznao ono što ću ja godinama kasnije da upoznajem.

Da li imam sad izbora? Da ti ne verujem da znaš kuda vodi ovaj moj put?! Vidim samo liniju koju si nacrtao i trudim se svim silama tvojim da je pratim. Da ne zaspem, da mi se žižak ne ugasi, da ne ostanem van kapije.

Upravo sam hteo da pričamo o tome!
Iako ti to već znaš. Ostavio si mi sve ove putokaze, za sva moja skretanja i prečice.

Svuda si mi ostavio deo sebe.