O kad bi reči mogle bilo šta da ti kažu
Bilo gde da me povedu
Kad ne bi bile odveć istrošene i prljave
Kao zagonetke ili kao lavirint
Svaki put je isti
Svaki zid okrvavljen
Za zabavu zveri
I ako slučajno kreneš ka blagu
Zidovi su sve uži
Glave sve krvavije
Samo lice od kojeg nestaje svaka bol
Tera te da izdržiš
Jer evo ruke
Ne plaši se
To su samo takvi ružni dani naišli
Pa izgledamo ružno
Samo jedan osmeh i pobeda je tvoja
Zalud je tražiti milost od gordih